Очистка промислових стічних вод

Очистка промислових стічних вод може проводитися за різними схемами з урахуванням специфіки виробництва та якісного складу стоків підприємства. Враховуються обсяги стічних вод, концентрація забруднень в них, вимоги до показників води після очищення тощо. Водночас, в узагальненому вигляді всі етапи очистки мають визначену послідовність.

Схема очищення стічних вод складається з наступних етапів:

 • Механічне очищення

Вилучення з води включень розміром більше 0,75 мм. Вилучення жирів

 • Фізико-хімічне очищення

Вилучення дрібнодисперсних включень

 • Біологічне очищення

Оксидація органічного забруднення

 • Знезараження

Знезараження очищених стічних вод ультрафіолетовим випромінюванням

Очистка промислових стічних вод

 1. Механічне очищення
 • Каналізаційна насосна станція (КНС);
 • Барабанне сито з чарункою 0,75 мм;
 • Безреагентний жировловлювач MakBoxFat.

Каналізаційна насосна перекачує стічні води до барабанного сита, де вони проціджуються та самоплинно надходять до жировловлювача MakBoxFat, з якого потрапляють в резервуар усереднювач.

Очистка промислових стічних вод

 1. Фізико-механічне очищення
 • Резервуар усереднювач;
 • Напірний реагентний флотатор;
 • Станції приготування та дозування розчинів корекції pH, коагулянту та флокулянту.

Очистка промислових стічних вод

Стічні води за допомогою занурених насосів з резервуара усереднювача подаються у трубний флокулятор, який є частиною флотатора.  У флокулятор насосами-дозаторами подається робочий розчин коректора pH коагулянта і флокулянта. У флокуляторі утворюються флокули, які на себе збирають дрібно-дисперсні забруднення. Компресор подає у трубний флокулятор стисле повітря.

Утворений на поверхні флотошлам скидається у стабілізатор, а стічні води подаються на блок біологічної очистки.

Очистка промислових стічних вод

 1. Блок біологічного очищення

Даний процес полягає в очищенні стічних вод у біореакторі-денітрифікаторі та біореакторі-нітрифікаторі з активним мулом.

У чаші денітрифікатора встановлено занурені міксери для запобігання залягання активного мулу на дні та підтримання постійного перемішування стічних вод.

Нітрифікатор обладнується донною системою аерації з дисковими аераторами, які працюють в режимі дрібнобульбашкової аерації.

Очистка промислових стічних вод

 1. Блок ультрафільтрації

На даному етапі очистки відбувається фільтрація біологічно очищених стічних вод через волокна мембранних модулів у ємності мембранного біологічного реактора (МБР).

В процесі фільтрації застосовуються шнекові реверсивні насоси. Завдяки їх конструкції відбуваються  два процеси:

 • фільтрація через мембрану;
 • зворотна промивка мембран.

Чиста вода надходить у буферну ємність звідки вона потрапляє на блок знезараження та на зворотну промивку мембран.

Очистка промислових стічних вод

 1. Блок зневоднення

     Даний блок необхідний для зневоднення фотошламу та надлишкового активного мулу. Складається з ємності стабілізатора, насосів подачі, шнекового дегідратора.

Усереднений фотошлам і надлишковий активний мул подаються в камеру флокуляції дегідратора, куди дозується  робочий розчин флокулянту. Суміш з камери флокуляції самоплинно надходить на шнеки дегідратора.

Робоча частина дегідратора має три зони: згущення, ущільнення та віджиму. Утворений кек викидається у ємність і підлягає вивозу, а фільтрат стікає по трубопроводу до усереднювальної ємності.

Очистка промислових стічних вод

 1. Блок знезараження

     Знезараження – остання стадія очищення згідно запропонованої схеми. Очищені води з резервуару чистої води самоплинно проходять через ультрафіолетові лампи, де відбувається їх обробка УФ-випромінюванням з довжиною хвилі 255 Нм. Що дозволяє окислити всі органічні включення. На виході вода стає придатною до скиду.

Очистка промислових стічних вод

 1. Допоміжне обладнання

У будівлі очисних споруд розташовуються повітродувки типу РУТС, які забезпечують нагнітання повітря у біореактор-нітрифікатор та до МБР-модуля. Повітродувки комплектовані шумопоглинальним кожухом для комфортного перебування оператора в приміщенні очисних споруд.

Повітродувки оснащені зворотним клапаном, запобіжно-пусковим пристроєм та фільтром очищення всмоктуваного повітря.

Очистка промислових стічних вод

Резервуар усереднення та денітрифікатор обладнано зануреними міксерами. Завдяки їм не відбувається залягання мулу та осаду на дні.

Очистка промислових стічних вод

Залишіть свій номер телефону і ми зателефонуємо вам у зручний для вас час