Budowa systemu wentylacyjnego kolektora kanalizacyjnego, m. Lwów

Klient: Lwówwodokanał

Rok:  2019-2020

Świadczenie: Budowa systemu wentylacyjnego kolektora kanalizacyjnego

Zadanie

Lwówwodokanal to przedsiębiorstwo komunalne miasta Lwowa, którego głównym zadaniem jest sprawne zapewnienie mieszkańcom miasta zaopatrzenia w wodę i odprowadzania wody. Lwówwodokanal ogłosił przetarg na budowę systemu wentylacyjnego kolektora kanalizacyjnego, aw październiku 2019 r. zakończono przetarg na określenie nas jako wykonawcy.

Stanęliśmy przed zadaniem wyeliminowania problemu z nieprzyjemnym zapachem we Lwowie na ul. Stusa.

Decyzja

Wybudowaliśmy system wentylacyjny kolektora kanalizacyjnego po ul. Ugorska – Czerwona Kalina, która rozwiązała problem nieprzyjemnego zapachu w okolicy ul. Stusa.

W zbudowanej komorze w części podziemnej zainstalowane są 2 wentylatory, które zasysają gazowane powietrze z kolektora i doprowadzają do rury wentylacyjnej o wysokości 11 metrów. Dzięki wymuszonej wentylacji gazy rozpraszają się w najwyższym punkcie i nie denerwują mieszkańców. Automatyczny analizator gazu mierzy stężenie siarkowodoru przez całą dobę i od tego zależy intensywność pracy wentylatorów.