Przebudowa przepompowni ścieków w m. Rawa Ruska

Sytuacja przed rozpoczęciem prac:

Przepompownia ścieków o wydajności do 1300 m3/dobę, pracowała w trybie awaryjnym. Wystąpiły znaczne problemy w działaniu przestarzałego sprzętu (dreny wypełniano PŚ i przechodziły przez awaryjną linię obejściową, co powodowało zrzut ścieków bez czyszczenia).

W czasie eksploatacji budynek był w stanie awaryjnym. Personel serwisowy miał trudności z przeprowadzeniem zaplanowanych prac konserwacyjnych istniejącego sprzętu. W obiekcie brakowało pomieszczeń spełniających podstawowe potrzeby, takich jak: pomieszczenia sanitarne, a także system ogrzewania pomieszczeń, brak zimnej i Ciepłej Wody.

W pierwszym etapie prac w 2018 roku Aquapolimer Engineering dostarczył sprzęt. W ramach tego przeprowadzono również prace związane z montażem urządzeń pompowych z automatyką sterowania, montażem systemu wentylacji, wykonaniem i montażem schodów oraz wykonaniem prac rozruchowych.

W drugim etapie prac w 2019 roku zakończono prace i dokonano dostawy następujących urządzeń:

  • montaż przepływomierzy z automatyką sterowania oraz odpowiednie prace nad ich uruchomieniem;
  • dostawa i montaż automatycznej kratki do mechanicznego oczyszczania ścieków i niezawodnej pracy pomp;
  • przebudowa i remont pomieszczeń produkcyjnych i bytowych przepompowni ścieków;
  • montaż instalacji ogrzewania elektrycznego;
  • wypełnianie otworów okiennych;
  • inne dodatkowe prace, w tym zagęszczanie gleby gruzem, urządzenie ślepych obszarów betonowych, urządzenie rynien.

Wynik przebudowy z Aquapolimer Engineering

Wysokowydajne nowoczesne urządzenia pompujące pracują w trybie automatycznym i zapewniają płynną pracę PŚ. Zgodnie z nowoczesnym sprzętem zmniejszyło zużycie energii przez PŚ i oszczędności w ekwiwalencie pieniężnym.

Wykonanie prac nad tym projektem rozwiąże problem modernizacji sprzętu, budynku PŚ, poprawi warunki pracy pracowników.

Twoja uwaga raport fotograficzny:

Opinia o przebudowie PŚ