Pojemność modułowa 521 m³ osiedle typu miejskiego Jarmolińce, Obwód chmielnicki

17 listopada 2017 w osiedli typu miejskiego Jarmolińce w Obwodzie chmielnickim zakończono projekt „Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę”. Zleceniodawca prac była Jarmoliniecka rada osiedlowa, reprezentowana przez wójta gminy Choptjara Wiktora Wolodymyrowycza.

Głównym zadaniem projektu było całodobowe nieprzerwane dostarczanie wody pitnej mieszkańcom osiedla typu miejskiego. Jarmolińce. Projekt przewidywał zainstalowanie zbiornika magazynującego wodę, budowę przepompowni wodociągowej (PW) II podnoszenia, która umożliwiła zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, oraz stacji odkażania wody pitnej.

Pojemność modułowa

Zbiornik zaopatrzenia w wodę o powierzchni 521 m³ został pomyślnie zaprojektowany, zamontowany i uruchomiony przez Aquapolimer Engineering Sp. z o. o. Dzięki instalacji zbiornika woda pitna w osiedli typu miejskiego Jarmolińce podaje się płynnie i doskonałej jakości, co zapewnia materiał, z którego wykonany jest zbiornik. Dzięki najnowszym technologiom i materiałom do produkcji zbiorników MakBox przez Aquapolimer Engineering woda nie ulega ponownemu zanieczyszczeniu żelazem, zawiesinami i substancjami organicznymi.

Pojemność modułowa Pojemność modułowa

Pojemność modułowa  Pojemność modułowa

Pojemność modułowa Pojemność modułowa

Zamów kontener modułowy