Pojemność modułowa 671 m³, m. Kowel, Obwód wołyński

Pojemność modułowa 671 m3 do zaopatrzenia w wodę pitną, m. Kowel, Obwód wołyński.

W ramach wspólnego projektu rady miasta Kowla i zarządu gospodarki wodno-kanalizacyjnej „Kowelwodokanal” trwa przebudowa przepompowni wodociągowej II podnoszenia zarządu gospodarki wodno-kanalizacyjnej „Kowelwodokanal”.

Pojemność modułowa

W grudniu 2017 r. w krótkim czasie specjaliści Lwowskiej firmy inżynieryjno-produkcyjnej Aquapolimer Engineering Sp. z o. o. zamontowali modułowy zbiornik do przechowywania wody pitnej o pojemności 671 m3.


elementy dachowe o pojemności modułowej montaż ścian o pojemności modułowej


montaż ścian o pojemności modułowej elementy dachowe o pojemności modułowej
dach o pojemności modułowej dach o pojemności modułowej
Pojemność modułowa Pojemność modułowa
Pojemność modułowa Pojemność modułowa
Pojemność modułowa  Pojemność modułowa