Przebudowa oczyszczalni ścieków m. Rawa Ruska

Przebudowa oczyszczalni ścieków m. Rawa Ruska. Montaż osadników wtórnych, wymiana systemu napowietrzania.

Przebudowa oczyszczalni ścieków

Przebudowa oczyszczalni ścieków

Przebudowa oczyszczalni ścieków

Przebudowa oczyszczalni ścieków

Przebudowa oczyszczalni ścieków