Usługi projektowe

Projektowanie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków z obiektów mieszkalnych, publicznych i przemysłowych z uwzględnieniem lokalnych warunków środowiskowych.