Kolektory tłuszczu

Kolektory tłuszczu do kanalizacji restauracji, zlewów, domu. Przemysłowe kolektory tłuszczu

Kolektory tłuszczu MakBoxF

Istnieją 4 główne opcje wykonania:

  1. Kolektory tłuszczu MakBoxFit(od 0,1 do 5 l/s). Wykonany z polipropylenu. Zainstalowany wewnątrz pomieszczeń.
  2. Kolektory tłuszczu MakBoxFat-N (od 1 do 10 l/s). Wykonany z polipropylenu. Zainstalowany w standardowych pierścieniach żelbetowych lub w otworze żelbetowym o wymaganej średnicy.
  3. Separator MakBoxFat (od 1 do 15 l/s). Wykonany ze wzmocnionego polipropylenu. Jest instalowany bezpośrednio w ziemi bez dodatkowego betonowania w obszarach zielonych i pieszych.
  4. Separator MakBoxFat-C (od 1 do 10 l/s). Wykonany ze zbrojonego betonu z wewnętrzną ścianką polipropylenową. Jest instalowany w dowolnym podłożu pod podjazdami i drogami (Klasa obciążenia do D400). Wysokość jest regulowana standardowymi pierścieniami żelbetowymi i płytą podłogową z włazem.

Kolektory tłuszczu

Technologia oczyszczania ścieków zawierających tłuszcz

Inżynierowie naszej firmy opracowali nowoczesną technologię oczyszczania ścieków z tłuszczu.

Najpierw ścieki przez rurociąg wlotowy trafiają do kosza (1), gdzie utrzymują się duże (stałe) zanieczyszczenia. Jeśli wyposażenie separatora nie obejmuje kosza, duże zanieczyszczenia gromadzą się w komorze odpadów stałych (2), gdzie są grawitacyjnie oddzielane od ścieków.

Następnie w górę, z powodu przegród, woda unosi się w górę. Cząsteczki tłuszczu łączą się ze sobą i unoszą się w górę w kierunku strefy magazynowania tłuszczu (3).

Oczyszczone z tłuszczu ścieki w dół i w górę przepływają do rury przelewowej i są odprowadzane do kanalizacji.

Kolektory tłuszczu

Działanie separatora (w zależności od składu substancji zawierających tłuszcz)

  1. Odbiór odpadów stałych z kosza lub z przedziału odpadów stałych – 1 raz w miesiącu.
  2. Wybór tłuszczu metodą mechaniczną (czerpak), specjalną pompą lub mulosusem – od 1 raz w tygodniu do 1 raz na kwartał (w zależności od modyfikacji separatora tłuszczu).
  3. Płukanie systemem płukania separatora – 1 raz na kwartał.

 *

Dodatkowe wyposażenie

Wbudowana stacja pompowania, rura pompująca, system spłukiwania z pompą.

Tabela wymiarów gabarytowych

Kolektory tłuszczu

1 – obudowa; 2 – dno; 3 – pokrywa; 4 – rura wlotowa; 5 – rura wylotowa.
L – długość korpusu instalacji; D – średnica korpusu instalacji; B -szerokość korpusu instalacji; H – wysokość robocza instalacji; k -wysokość rury wlotowej; n – wysokość wylotu rury wylotowej; H1 – całkowita wysokość instalacji; Du – średnica połączeń.

MakBoxF Objętość ścieków, l/s, Objętość całkowita, l  Maks. objętość tłuszczu, l, Masa, kg Średnica (D),

Długość (L) Szerokość (H) mm

Wysokość (H), mm  Wejście (k), mm   Wyjście (n), mm Du wejścia i wyjścia, mm
Model
MakBoxFit – kolektory tłuszczu do pomieszczeń, montaż w pomieszczeniach średnich
MakBoxFit-0,1 0,1 44 15 5 400/400 400 300 275 50
MakBoxFit-0,2 0,2 69 26 8 500/500 400 300 275 50
MakBoxFit-0,3 0,3 103 45 12 750/500 400 300 275 50
MakBoxFit-0,4 0,4 141 75 15 750/500 500 400 375 50
MakBoxFit-0,5 0,5 188 106 20 1000/500 500 400 375 50
MakBoxFit-1 1 424 252 25 1000/750 750 590 565 110
MakBoxFit-2 2 593 362 30 1400/750 750 590 565 110
MakBoxFit-3 3 1141 713 35 1400/100 1000 840 815 110
MakBoxFit-4 4 1499 966 40 1400/1400 1000 790 765 160
MakBoxFit-5 5 1721 1125 45 1500/1500 1000 790 765 160
MakBoxFat- konwencjonalny kolektor tłuszczu wzmocniony (-N-montaż w pierścieniach żelbetowych)
MakBoxFat-1 1 524 181 25 950 1000 790 740 110
MakBoxFat-2 2 701 258 30 950 1250 1040 990 110
MakBoxFat-3 3 1402 557 40 1200 1500 1290 1240 110
MakBoxFat-4 4 1579 637 45 1300 1500 1240 1190 160
MakBoxFat-5 5 1831 723 50 1400 1500 1240 1190 160
MakBoxFat-6 6 2894 1189 60 1600 1750 1490 1440 160
MakBoxFat-7 7 3834 1716 70 1700 2000 1740 1690 160
MakBoxFat-8 8 4298 1980 80 1800 2000 1740 1690 160
MakBoxFat-9 9 4789 2261 90 1900 2000 1740 1690 160
MakBoxFat-10 10 5045 2409 95 1950 2000 1740 1690 160
MakBoxFat-C – żelbetowy kolektor tłuszczu
MakBoxFat-C-1 1 620 206 1250 1200 1200 990 940 110
MakBoxFat-C-3 3 1091 470 1750 1200 1800 1590 1540 110
MakBoxFat-C-6 6 2367 1042 3000 1700 1800 1540 1490 160
MakBoxFat-C-8 8 4208 1708 4550 2200 1800 1540 1490 160

Kup kolektor tłuszczu (separator tłuszczu)

Kup kolektor tłuszczu na stronie internetowej w firmie Aquapolimer Engineering. Zamówienie/konsultacja pod nr tel. 067 245 88 89 lub zostaw zapytanie u nas na stronie.