Zezwolenie na specjalne użytkowanie wody

Zezwolenie na specjalne użytkowanie wodyKażdy podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie gospodarki wodnej powinien otrzymać odpowiedni rozdzielczość, który jest wydawany przez Państwową Agencję zasobów wodnych Ukrainy i jej organy terytorialne.

Uzyskanie zezwolenia na specjalne zużycie wody jest obowiązkowe dla tych podmiotów, które pobierają wodę z obiektów wodnych za pomocą konstrukcji lub urządzeń technicznych, wykorzystanie wody i zrzut zanieczyszczeń do obiektów wodnych, w tym pobieranie wody i odprowadzanie zanieczyszczeń z wód powrotnych za pomocą kanałów (artykuł 48 Kodeksu wodnego Ukrainy).

Specjalne zużycie wody jest wykonywane przez osoby prawne i fizyczne przede wszystkim w celu zaspokojenia potrzeb picia ludności, a także dla gospodarstw domowych, leczniczych, zdrowotnych, rolniczych, przemysłowych, transportowych, energetycznych, rybołówstwa i innych potrzeb publicznych i publicznych.

Forma zezwolenia na specjalne zużycie wody i forma normatywnego obliczania zużycia wody i odprowadzania wody zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Ochrony Środowiska z 23.06.2017 Nr 234 (zarejestrowany w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy 31.07.2017 Nr 887/30755-888/30756).

Forma normatywnej kalkulacji zużycia wody i odprowadzania wody stanowi, że osoba prawna lub fizyczna, osoba fizyczna-przedsiębiorca wypełnia ją, biorąc pod uwagę każde miejsce zużycia wody i każde odprowadzanie ścieków w jednym obszarze lub miasta Kijów.

Zezwolenie na specjalne zużycie wody określa limit poboru wody, limit zużycia wody i limit zrzutu zanieczyszczeń.

W zależności od indywidualnych cech działalności przedsiębiorstwa, oferujemy usługi w zakresie opracowania wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania zezwolenia na specjalne użytkowanie wody, a mianowicie:

  • uzasadnienie zapotrzebowania na wodę z miesięcznym rozliczeniem zużycia wody i odprowadzania wody;
  • opis i schemat miejsc poboru wody i odprowadzania ścieków;
  • przepisy dotyczące maksymalnego dopuszczalnego zrzutu (MDZ) zanieczyszczeń do obiektów wodnych z wodami zwrotnymi (z obliczeniem dla każdego uwolnienia (zrzutu) osobno);
  • indywidualne standardy technologiczne użytkowania wody pitnej (dla przedsiębiorstw i organizacji gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie centralnego zaopatrzenia w wodę i/lub odwadniania, przedsiębiorstw i organizacji mieszkaniowych i operacyjnych);
  • sporządzenie pakietu dokumentów i pełne wsparcie do momentu uzyskania zezwolenia na specjalne użytkowanie wody.

Zamówienie dokumentów o zezwolenie na specjalne użytkowanie wody

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny +38 067 245 88 89