Zakładka pojemności modułowej

Szczelność pojemności modułowej zapewnia zakładka wykonana z membrany polipropylenowej. Zakładka jest sprawdzana pod kątem szczelności przez nadciśnienie i przenoszona do obiektu gotowego do pracy. W obiekcie nie wykonuje się żadnych prac związanych z spawaniem membrany. Zakładka jest przymocowana śrubami do ramy pojemnika za pomocą oczek lub paska łączącego.

Standardowa grubość membrany wynosi 0,5 lub 0,75 mm. Ta grubość jest optymalna, ponieważ zwiększenie grubości membrany pogarsza elastyczność zakładki, a zmniejszenie pogarsza wytrzymałość. W zakresie grubości od 0,5-0,75 mm pod obciążeniem membrana jest dobrze rozciągnięta, a po usunięciu obciążenia powraca do oryginalnych wymiarów bez zmiany właściwości.

Charakterystyka membrany

Wskaźnik Jednostki miary wartość wskaźnika
Gęstość г/см3 0,89
Grubość мм 0,5-0,75
Napięcie przy zerwaniu МПа 18
Względne wydłużenie przy zerwaniu % 250
Odporność na pękanie Н/мм 80
Odporność na przebicie Н 150
Temperatura robocza °C від -30 до +80

Membrana jest stabilizowana UV, może być stosowana do przechowywania wody pitnej, żywności i lekko agresywnych substancji. Kolor – czarny.

Zakładka pojemności modułowej

Zakładka pojemności modułowej Zakładka pojemności modułowej

Zakładka pojemności modułowej