Projekty stref ochrony sanitarnej (SOS) ujęcia wody

Projekty stref ochrony sanitarnej (SOS) ujęcia wodyW zależności od rodzaju źródła zaopatrzenia w wodę (powierzchniowe, podziemne), stopnia jego ochrony i ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego i chemicznego, cech warunków sanitarnych, hydrogeologicznych i hydrologicznych oraz charakteru zanieczyszczeń ustala się granice stref ochrony sanitarnej (dalej – SOS) i ich poszczególnych pasów.

Granice SOS wodnych obiektu są lokalnymi radami na ich terytorium, w porozumieniu z centralnym organem władzy wykonawczej, wykonuje państwa politykę w zakresie rozwoju gospodarki wodnej, centralny organ władzy wykonawczej, wykonuje państwa politykę w zakresie badania geologiczne i racjonalnego wykorzystania zasobów mineralnych, centralny organ władzy wykonawczej, wykonuje państwa politykę w sferze sanitarnej i epidemii dobrobytu ludności, stanowymi, Kijowa, Sewastopola miejskimi urzędnikami administracji, organ wykonawczy Autonomicznej Republiki Krym w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Projektem stref sanitarnej ochrony wód są granice pierwszego  (strefa bezpieczeństwa), drugiego i trzeciego (strefa ograniczeń i obserwacji) pasów. W każdym z trzech pasów SOS, a także w pasie sanitarno-ochronnym, zgodnie z ich przeznaczeniem, należy ustanowić specjalny reżim i określić zestaw działań mających na celu zapobieganie pogorszeniu jakości wody.

Projekt SOS obejmuje:

  • określenie granic SOS i jej poszczególnych pasów oraz pasów sanitarno-ochronnych;
  • opracowanie planu działań zmierzających do poprawy stanu sanitarnego terenu SOS i pasów sanitarno-ochronnych w celu dostosowania ich stanu sanitarnego do normatywnego oraz zapobiegania dalszym zanieczyszczeniom;
  • zasady i tryb użytkowania gospodarczego terenu trzech pasów SOS i pasów sanitarno-ochronnych przez znajdujące się w nich obiekty gospodarcze. Możliwość organizacji SOS powinna być określona na etapie wyboru źródła i miejsc budowy obiektów zaopatrzenia w wodę pitną. Tryb prawny SOS określa Uchwała Rządu z 18.12.1998 Nr 2024 „W sprawie trybu prawnego stref sanitarnej ochrony wód”.

Zamówienie opracowania projektu stref ochrony sanitarnej         

W celu uzyskania dalszych informacji lub zamówienia usługi opracowania projektu stref sanitarnych poboru wody prosimy o kontakt telefoniczny 067 245 88 89.