Проєкти зон санітарної охорони (ЗСО) водозаборів

Проєкти зон санітарної охорони (ЗСО) водозаборів

Залежно  від  типу  джерела  водопостачання  (поверхневий, підземний),  ступеня  його  захищеності  і  ризику  мікробного та хімічного забруднення, особливостей санітарних, гідрогеологічних і гідрологічних   умов,   а  також  характеру  забруднюючих  речовин встановлюються межі зон санітарної охорони (далі – ЗСО) та їх окремих поясів.

Межі ЗСО водних об’єктів встановлюються місцевими радами на їх території за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Проєктом зон санітарної охорони водозаборів обґрунтовуються межі першого  (зона суворого  режиму), другого та третього (зона обмежень і спостережень) поясів. У кожному з трьох поясів ЗСО, а також у межах санітарно-захисної смуги, відповідно до їх призначення, слід встановлювати спеціальний режим та визначати комплекс заходів, спрямованих на недопущення погіршення якості води.

Проєкт ЗСО включає:

  • визначення меж ЗСО та її окремих поясів і санітарно-захисних смуг;
  • розроблення плану заходів щодо поліпшення санітарного стану території ЗСО та санітарно-захисних смуг з метою приведення їх санітарного стану до нормативного, а також попередження подальшого забруднення;
  • правила і режим господарського використання території трьох поясів ЗСО та санітарно-захисних смуг об’єктами господарювання, які в них розташовані. Можливість організації ЗСО повинна визначатись на стадії вибору джерела та майданчиків споруд об’єктів питного водопостачання. Правовий режим ЗСО визначено постановою КМУ від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів».

Замовити розробку проекту зон санітарної охорони         

Для отримання додаткової інформації або замовлення послуги з розробки проєкту зон санітарної охорони водозабору звертайтесь за телефоном 067 245 88 89.