MakBoxGrand 50-1000 м куб./добу

Блочно-модульні локальні очисні споруди MakBoxGrand продуктивністю 50-1000 м3/добу

Блок господарсько-побутових очисних споруд MakBoxGrand складається з підземної залізобетонної частини прямокутної форми розділеної стінками на зони очистки та наземної будівлі (прямокутного контейнеру) з технологічним обладнанням, який розташовується біля підземної (очисної) частини. Експлуатаційний доступ здійснюється через технологічні горловини (прямокутні люки).

Блочно-модульні локальні очисні споруди MakBoxGrand-50

Технологічною схемою передбачається наступний склад основних споруд:

 • стадія попередньої механічної очистки;
 • усереднювач;
 • денітрифікатор;
 • біореактор з прикріпленим біоценозом;
 • аеротенк;
 • вторинний відстійник;
 • реактор доочистки;
 • колодязь з насосом;
 • піщано-гравійний фільтр;
 • компресорний блок;
 • аеробний стабілізатор;
 • блок дозування гіпохлориту;
 • блок зневоднення осаду.

Замовити очисні споруди

Господарсько-побутові стічні води по самопливному трубопроводу надходять до колодязя гасника, з якого потрапляють на стадію механічної очистки. Вловлені відходи періодично видаляються з решітки в корзину, по мірі наповнення якої відходи вивозяться на полігон твердих побутових відходів (ТПВ). Далі стічні води надходять в усереднювач. Запобігання осадженню завислих речовин в усереднювачі досягається подачею повітря від компресора через аератори. В усереднювачі, в спеціальній корзині, влаштовується насос, який по таймеру здійснює рівномірну подачу стічних вод на біологічну очистку.

З усереднювача стоки потрапляють в зону денітрифікації, де відбувається біологічна очистка в безкисневому режимі та перемішування стічних вод задля запобігання накопичення осаду на дні денітрифікатора. Перемішування відбувається за допомогою дискових аераторів, що влаштовуються на дні ємності денітрифікатора. Далі відбувається біологічна очистка з додаванням кисню. Повітря в аеротенк та в зону денітрифікації подається від компресорного блоку через систему аераторів. В аеротенку проходить процес сорбції, окислення органічних речовин та процес нітрифікації. Необхідною умовою для проходження біологічної очистки є рециркуляція активного мулу, який подається в зону денітрифікації за допомогою насосів влаштованих в аеротенку і у вторинному відстійнику. Для більшої ефективності очищення стічних вод в аеротенку влаштовується біологічне завантаження.

Біологічно очищені стічні води надходять у вторинний відстійник. У ньому відбувається розділення мулової суміші на воду і активний мул. Останній за допомогою насосів повертається назад в денітрифікатор.

Після вторинного відстійника передбачається стадія доочистки стічної води в реакторі з прикріпленим пластмасовим завантаженням. Подача повітря здійснюється від компресорного блоку через аератори.

Очищені стічні води самопливом потрапляють для доочистки знезараженням гіпохлоритом натрію. Промивна вода, яка утворюється при промивці піщано-гравійного фільтру скидається в блок механічної очистки. Промивка фільтра здійснюється періодично по мірі забруднення.

Надлишковий активний мул насосом перекачується із вторинного відстійника до аеробного стабілізатора і до аеротенка.

Надлишкова біоплівка з реактора доочистки за допомогою ерліфту відкачується в аеробний стабілізатор.

Плаваючі речовини з поверхні вторинного відстійника та реактору доочистки періодично через воронку видаляються в усереднювач.

Стабілізовані активний мул та біоплівка з аеробного стабілізатора перекачуються насосом на блок зневоднення осаду в якому відбувається гравітаційне зневоднення осаду в гідрофобних мішках. Фільтрувальна вода, яка утворюється внаслідок зневоднення повертається в усереднювач.

Після зневоднення осад в мішках додатково підсушується та вивозиться на полігон ТПВ за окремим договором.

Керування процесом очистки відбувається з центрального пульта керування, що знаходиться в модульному будинку очисних. До складу пульта керування входить лічильник електроенергії та блок GSM-сигналізації. Модульна будівля оснащена системою опалення електричними радіаторами, освітленням, системою вентиляції.

Блочно-модульні локальні очисні споруди MakBoxGrand-50

Схема установки біологічного очищення MakBoxGrand, призначеної для обслуговування від 250 до 5000 осіб.

MakBoxGrand 50-1000 м куб./добу

1 – корпус; 2 – днище; 3 –вхідний патрубок; 4 – вихідний патрубок, 5 – перегородки.
L – довжина корпуса установки; В – ширина корпуса установки; H – робоча висота установки; H1 – загальна висота установки.

Таблиця габаритних розмірів

Модель станції Продук-тивність, м3/доба Корис-тувачі,к-сть осіб Робочий об’єм, м3 Електро-енергія, кВт/год Ширина B, мм Довжина L, мм Висота робоча Н, мм Висота загальна Н1, мм
MakBoxGrand-50 50 250 62,0 3,0 5200 9600 2300 2800
MakBoxGrand-100 100 500 130,0 7,0 6600 11100 3000 3500
MakBoxGrand-200 200 1000 280,0 13,0 9800 14900 3500 4000
MakBoxGrand-500 500 2500 670,0 26,0 14100 19800 3500 4000
MakBoxGrand-1000 1000 5000 1280,0 60,0 17900 28100 4000 4500

Купити модульні очисні споруди