Проектування водозабору

Водозабір ‒ гідротехнічна споруда призначена для забору води з водного об’єкта з метою подачі необхідної кількості води певної якості (питної, виробничої, сільськогосподарської та ін.). Залежно від типу джерела водозабори бувають поверхневі та підземні.

Враховуючи той факт, що протягом останніх років якість води поверхневих водних об’єктів в Україні погіршується, більш актуальним стає розвідування підземних джерел та проєктування водозабірних споруд на них.

Для забору підземних вод використовують наступні водоприймальні споруди:

  • вертикальні: водозабірні свердловини, шахтні колодязі;
  • горизонтальні водозабори, променеві водозабори,
  • каптажі джерел;
  • комбіновані.

Вибір типу та схеми розміщення водозабірних споруд слід приймати з урахуванням геологічних, гідрогеологічних, гідрологічних і санітарних умов району.

До складу водозабірної споруди входить ­

-­­водоприймач,

-обладнання попереднього очищення (решітки, сітки),

-насосна станція I підйому.

Усі конструктивні частини часто знаходяться в одній споруді або ж поряд.

Залежно від призначення водозабору вибирають місце розташування водоприймача, проте в будь-яких умовах воно повинно відповідати основним вимогам.

Основні вимоги водозабору:

  • кількість і якість води повинні відповідати вимогам споживачів;
  • забезпечення безперебійної подачі води до споживачів;
  • водозабір повинен бути розташований якомога ближче до споживачів з урахуванням забезпечення санітарних умов, що виключають можливість забруднення джерела побутовими і промисловими стічними водами;
  • вибране місце розташування водоприймача повинно відповідати найбільш економічному і надійному технічному рішенню забору води з урахуванням затрат на створення зон санітарної охорони при господарсько-питному водопостачанні;
  • місце розташування водозабору має бути узгоджене з усіма іншими видами водокористування в даному районі (рекреаційні зони, рибальство, зрошення).

Конструкцію водозабірних споруд слід вибирати в залежності від гідрогеологічних умов виходу підземних вод на поверхню землі, морфології місць виходу джерела, потужності водоносного пласта, необхідної витрати джерела.

При проектуванні  водозабірних споруд слід враховувати їх вплив на навколишнє природнє середовище!