Інженерні вишукування гідрологічного розрахунку (гідрологія на водний об’єкт)

Інженерні вишукування гідрологічного розрахунку (гідрологія на водний об’єкт)

З метою визначення можливості забору води з поверхневого водного об’єкта для забезпечення потреб підприємства, а також розрахункових умов про водний об’єкт для розрахунку нормативів гранично допустимих скидів ми пропонуємо послуги з проведення інженерних вишукувань гідрологічного розрахунку на водні об’єкти.

Гідрологічні розрахунки включають в себе інформацію щодо структури гідрографічної мережі басейну, водозбірні площі водних об’єктів та їх ділянок, довжину водних об’єктів та їх ділянок, площі водойм, коефіцієнти звивистості водних об’єктів та їх ділянок, глибину водних об’єктів, ширину водних об’єктів, коефіцієнти шорсткості ложа і нижньої поверхні льоду, види водокористування водних об’єктів або їх ділянок, норми якості води, ГДК, розташування  створів  (пунктів)  спостережень  за якістю води на гідрографічній мережі,  швидкість течії, витрати води річок, об’єми (рівні) води і гідрологічний режим водойм.

Визначення розрахункових гідрологічних характеристик виконується по однорідним гідрологічним рядам та ґрунтується на даних гідрометеорологічних спостережень, опублікованих в офіційних документах в галузі гідрології, а також на даних спостережень, що знаходяться в архівах спеціалізованих підприємств, вишукувальних, проектних та інших організацій, включаючи і неопубліковані дані останніх років спостережень.

При визначенні розрахункових гідрологічних характеристик, в залежності від наявності гідрологічних даних, використовуються наступні методи розрахунків:

  • при наявності даних гідрологічних спостережень – безпосередньо за цими даними;
  • при недостатності даних гідрологічних спостережень – шляхом приведення їх до багаторічного періоду по даним річок-аналогів з більш довгими рядами спостережень;
  • при відсутності даних гідрометричних спостережень – за формулами із застосуванням даних річок-аналогів або інтерполяцією, яка базується на сукупності даних спостережень всієї мережі гідрометричних станцій і постів даного району.