Оцінка впливу на довкілля (ОВД) планової діяльності

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) планової діяльності

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) – це процедура, здійснення якої є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище.

Оцінка впливу на довкілля передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення;
 • аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Етапи проведення процедури ОВД

СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • Інформує уповноважений орган про намір здійснювати планову діяльність шляхом подання Повідомлення про планову діяльність
 • Оприлюднення Повідомлення про планову діяльність у реєстрі з ОВД
 • Розробка звіту з ОВД та подання його уповноваженому органу
 • Оприлюднення Оголошення про початок громадського обговорення

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН

 • Громадськість подає зауваження і пропозиції до планової діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД. Надання умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД.
 • Оприлюднення Повідомлення про планову діяльність у реєстрі з ОВД
 • Оприлюднення Оголошення про початок громадського обговорення
 • Проведення громадського обговорення, яке розпочинається з дня оприлюднення Оголошення про початок громадського обговорення та надання громадськості доступу до Звіту з ОВД для ознайомлення                     (триває не менше 25 робочих днів)
 • Надання Висновку з ОВД  з урахуванням інформації, наданої у Звіті з ОВД, результатів громадського обговорення згідно із Звітом про громадське обговорення, результатів процедури  оцінки транскордонного впливу, якщо така проводилася.
 • Врахування Висновку з ОВД. Інформування про прийняття рішення  про провадження планової діяльності.

У разі необхідності проходження процедури з оцінки впливу на довкілля (ОВД) для Вашого підприємства, ми пропонуємо комплекс послуг з підготовки звіту з ОВД, проведення громадського обговорення, подання уповноваженим органам інформації, наданої у звіті та отриманої від громадськості та отримання від уповноважених органів мотивованого висновку з ОВД.