Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) – це розділ у складі проєктної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів промислового та цивільного призначення, який  визначає доцільність і прийнятність планованої діяльності та обґрунтовує економічні, технічні, організаційні, санітарні, державноправові та інші заходи щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розділ ОВНС подається уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинен містити в собі оцінку впливів на природне, соціальне і техногенне середовище та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.

Розділ ОВНС складається з таких підрозділів:

  • підстави для проведення ОВНС;
  • фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) будівництва об’єкта проектування;
  • загальна характеристика об’єкта проектування;
  • оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище;
  • оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище;
  • оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище;
  • комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього
  • середовища і його безпеки;
  • оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва;
  • Заява про екологічні наслідки діяльності.

Матеріали ОВНС розробляються на підставі інженерно-екологічних, санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних вишукувань і досліджень на базі сучасних методик і технічних засобів. Вихідними даними для виконання ОВНС є усі наявні фонові дані, що характеризують стан довкілля на досліджуваній території, дані моніторингу, результати інженерно-технічних і інших вишукувань минулих років, картографічні, геолого-гідрологічні матеріали та інша інформація.

Замовити послугу розробки ОВНС (оцінки впливу на навколишнє середовище)

У разі необхідності розробки матеріалів ОВНС, у складі проєктної документації звертайтесь за телефоном 0672458889

Пропонуємо скористатися досвідом фахівців нашої компанії