Нормативи гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами

Нормативи гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами

З метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об’єктів, тобто науково обґрунтованих значень концентрації забруднюючих речовин та показників якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні) і санітарно-гігієнічних норм у місцях розташування джерел водопостачання та водокористування, для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини та водних екосистем, досягнення/підтримання «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, а також «доброго» екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод встановлюються нормативи гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин.                                                                                                                                  

ГДС речовини ‒ показник максимально допустимої в одиницю часу кількості (маси) речовини, що відводиться із зворотними водами у поверхневі та морські води, який з урахуванням встановлених обмежень на скид цієї речовини від інших джерел забруднення гарантує дотримання норм її вмісту в заданих контрольних створах (пунктах) водного об’єкта.

Таким чином, величини ГДС речовин визначаються і встановлюються, як правило, для кожного із сукупності випусків зворотних вод, пов’язаних єдністю водного об’єкта (тобто за басейновим принципом), з урахуванням оптимального розподілу його асимілюючої спроможності.

Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються для водокористувачів, які скидають зворотні води у водні об’єкти, відповідно до переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується в усіх випадках скидання зворотних вод.

Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1100.

Розробка та обґрунтування нормативів ГДС забруднюючих речовин проводиться у такій послідовності:

Етап 1

Ознайомлення із водогосподарською ситуацією, отримання вихідних даних

Етап 2

Правове та методичне обґрунтування схеми і моделі розрахунку нормативів ГДС забруднюючих речовин

Етап 3

Визначення розрахункових умов та розрахунок нормативів ГДС забруднюючих речовин

Етап 4

Розробка плану заходів щодо досягнення (дотримання) нормативів ГДС забруднюючих речовин

Нормативи ГДС встановлюються одночасно з отриманням дозволу на спеціальне водокористування.

Пропонуємо Вам скористатись досвідом наших фахівців з розробки нормативів гранично допустимих скидів речовин у водні об’єкти для своєчасного отримання дозвільної документації.