Нормативи гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами

Розробка проектів нормативів ГДС

З метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості води водних об’єктів, тобто науково обґрунтованих значень концентрації забруднюючих речовин та показників якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні) і санітарно-гігієнічних норм у місцях розташування джерел водопостачання та водокористування, для забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини та водних екосистем, досягнення/підтримання «доброго» екологічного та хімічного стану масивів поверхневих вод, а також «доброго» екологічного потенціалу штучних або істотно змінених масивів поверхневих вод встановлюються нормативи гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин.                                                                                                                                  

ГДС речовини ‒ показник максимально допустимої в одиницю часу кількості (маси) речовини, що відводиться із зворотними водами у поверхневі та морські води, який з урахуванням встановлених обмежень на скид цієї речовини від інших джерел забруднення гарантує дотримання норм її вмісту в заданих контрольних створах (пунктах) водного об’єкта.

Таким чином, величини ГДС речовин визначаються і встановлюються, як правило, для кожного із сукупності випусків зворотних вод, пов’язаних єдністю водного об’єкта (тобто за басейновим принципом), з урахуванням оптимального розподілу його асимілюючої спроможності.

Нормативи ГДС забруднюючих речовин встановлюються для водокористувачів, які скидають зворотні води у водні об’єкти, відповідно до переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується в усіх випадках скидання зворотних вод.

Порядок розроблення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та перелік забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1100.

Розробка та обґрунтування нормативів ГДС забруднюючих речовин проводиться у такій послідовності:

Етап 1. Ознайомлення із водогосподарською ситуацією, отримання вихідних даних

Етап 2. Правове та методичне обґрунтування схеми і моделі розрахунку нормативів ГДС забруднюючих речовин

Етап 3. Визначення розрахункових умов та розрахунок нормативів ГДС забруднюючих речовин

Етап 4. Розробка плану заходів щодо досягнення (дотримання) нормативів ГДС забруднюючих речовин

Нормативи ГДС встановлюються одночасно з отриманням дозволу на спеціальне водокористування.

Замовити розробку проектів нормативів гранично-допустимих скидів (ГДС)

Пропонуємо Вам скористатись досвідом наших фахівців з розробки нормативів гранично допустимих скидів речовин у водні об’єкти для своєчасного отримання дозвільної документації. Телефонуйте за ном. 0672458889.