Дозвіл на спеціальне водокористування

Дозвіл на спеціальне водокористування

Кожен суб’єкт господарювання, який здійснює свою діяльність у сфері водокористування повинен отримати відповідний дозвіл, який видається Державним агентством водних ресурсів України та його територіальними органами.

Отримання дозволу на спеціальне водокористування є обов’язковим для тих суб’єктів, які здійснюють забір води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів (стаття 48 Водного кодексу України).

Спеціальне водокористування здійснюється юридичними і фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.

Форма дозволу на спеціальне водокористування та форма нормативного розрахунку водокористування і водовідведення затверджені наказом Мінприроди від 23.06.2017 № 234 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 31.07.2017 за      № 887/30755-888/30756).

Форма нормативного розрахунку водокористування і водовідведення передбачає, що юридична або фізична особа, фізична особа-підприємець заповнює його, враховуючи кожне місце здійснення водокористування та кожен випуск зворотних вод у межах однієї області або міста Києва.

У дозволі на спеціальне водокористування встановлюються ліміт забору води, ліміт використання води та ліміт скидання забруднюючих речовин.

В залежності від індивідуальних особливостей діяльності Вашого підприємства, ми пропонуємо послуги з розробки всіх необхідних документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування, а саме:

  • обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення;
  • опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;
  • нормативи гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);
  • індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (для підприємств та організацій житлово-комунального господарства, суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, житлово-експлуатаційних підприємств та організацій);
  • оформлення пакету документів та повний супровід аж до моменту отримання дозволу на спеціальне водокористування.

Замовити документи на дозвіл спеціального водокористування

Для отримання додаткової інформації звертайтесь за телефоном +38 067 245 88 89