Каналізаційні очисні споруди

 

Очищення стічних вод – комплекс заходів, спрямованих на видалення шкідливих домішок (мінерального і органічного походження) із стічних вод перед їх скиданням у поверхневий водний об’єкт.

Очищення стічних вод здійснюється на комунальних (міських) чи локальних очисних спорудах (ЛОС). Локальні очисні споруди бувають різних продуктивностей (1-100 м3/добу)  та можуть бути встановлені як для однієї будівлі, так і для комплексу споруд. Відведення стічних вод після очищення на ЛОС можна здійснювати у поверхневі водні об’єкти або ж у міську каналізацію. Крім цього, очищені стоки відповідної якості можуть використовуватися повторно у виробничих процесах або для поливу зелених насаджень та удосконалених покриттів, що в свою чергу, дозволяє зменшити обсяги використання свіжої води, найчастіше питної якості, і, відповідно, зменшити обсяги стічних вод, що має значний екологічний ефект.

Проектування ЛОС

Проектування ЛОС здійснюється на підставі наступних даних:

 • добовий обсяг утворення стічних вод на об’єкті;
 • періодичність утворення стоків протягом доби (постійно, погодинно, сезонно і т. д.);
 • фізико-хімічні характеристики якості стоків, що надходять на очисні споруди та на виході з них;
 • геодезичних, геологічних, гідрогеологічних характеристик території, на якій планується встановлювати ЛОС.

Отримана інформація дозволить правильно розрахувати продуктивність станції очищення і вибрати обладнання та спосіб його встановлення на об’єкті.

Загалом очисні споруди містять в собі блок механічної, біологічної очистки, блок доочищення та знезараження стічних вод.

Додатково ЛОС може комплектуватися:

 • блоком зневоднення осаду;
 • світловою або звуковою сигналізацією аварійного рівня стоків в резервуарі;
 • блоком автоматизації роботи очисних станцій.

Залежно від способу монтажу розрізняють наступні види ЛОС:

 1. Наземні, розташовані вище рівня землі.
 2. Підземні, розташовані нижче рівня землі.
 3. Комбіновані – ємнісні споруди встановлюються нижче, а технологічне обладнання в окремій будівлі вище рівня землі.

Відведення очищених стічних вод може здійснювати:

 1. у поверхневі водні об’єкти (річки, озера, водосховища та ін.);
 2. у ґрунт за допомогою дренажних колодязів та полів фільтрації;
 3. у комунальну (міську) каналізацію.

очисні споруди

Акваполімер Інжиніринг

Компанія «Акваполімер Інжиніринг» є лідером в сфері проєктування, виготовлення і монтажу каналізаційних очисних станцій в Україні