Wykonanie i montaż filtra oleju MakBoxRainK1300 i filtra sorpcyjnego MakBoxRainS1300 o wydajności 65 l/s

Filtr oleju do drogi

Trwa duża budowa. Firma Aquapolimer Engineering wyprodukowała i zamontowała separator produktów naftowych MakBoxRainK1300-65n i filtr sorpcyjny MakBoxRainS1300-65n

Wydajność 65 l/s

Cieszemy się, że jesteśmy zaangażowany w te projekty infrastrukturalne. Budujemy Ukraine razem!

Do czego służą filtry oleju na mostach?

Ścieki z dróg są zanieczyszczone wyciekami produktów naftowych, pyłem, który powstaje w wyniku zużycia nawierzchni i zużycia opon, sadzą podczas tworzenia produktów spalania paliwa, a także materiałami odladzającymi. Dlatego, aby zapobiec zanieczyszczeniu wód ściekami z powierzchni dróg i konstrukcji mostowych, gleb wzdłuż drogi, co z kolei negatywnie wpływa na roślinność przydrożną i zalesianie ochronne, konieczne jest zorganizowanie zbiórki, odprowadzenia i oczyszczenia.

Firma Aquapolimer Engineering zaleca wybór do oczyszczania ścieków z dróg i mostów filtrów oleju modeli MakBoxRain-C i MakBoxRain-K.

Filtr oleju MakBoxRain-Co wydajności nominalnej do 6 l/s to konstrukcja z betonu zbrojonego wyłożona wewnątrz gęstym polietylenem lub wzmocnionym włóknem szklanym. Taki separator jest montowany w różnych typach gleby podczas układania dróg i podjazdów klasy D.

Filtr oleju Makboxrain-K o wydajności 1-400 l/s  to jest zbiornik polietylenowy o strukturze plastra miodu, który jest montowany bezpośrednio w glebie.

Można uzyskać profesjonalną poradę i wybrać niezbędny separator produktów naftowych na naszej stronie internetowej.

Zamówić separator produktów naftowych do mostu lub drogi

Aby zamówić filtr oleju zadzwoń na tel. 067 245 88 89.