Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Technologia oczyszczania ścieków przemysłowych obejmuje zastosowanie przemysłowej oczyszczalni ścieków i elementów filtracji (kompleksowo lub osobno), które umożliwiają oddzielanie i usuwanie różnych zanieczyszczeń i odpadów z wody technicznej. W zależności od dalszego stosowania oczyszczonej wody dobierana jest metoda oczyszczania:

  • mechaniczne (sito bębnowe MakBoxFil, odwadniacz ślimakowy);
  • chemiczne (utlenianie, chemiczna neutralizacja niebezpiecznych związków);
  • fizykochemiczne (flotacja, eletroliza, destylacja);
  • fizyczne (wibracje, separacja magnetyczna, sonikacja i promieniowanie UV);
  • biologiczny (aerozole, biologiczne pola filtracyjne).

Jeśli konieczne jest osiągnięcie jakości wody do zrzutu do środowiska, konieczne jest kompleksowe oczyszczanie ścieków, a jeśli woda zostanie wykorzystana w powtarzającym się cyklu technologicznym, konieczne jest comlex do oczyszczania w celu dostosowania jakości wody do wszystkich norm sanitarnych.

Rodzaje oczyszczalni ścieków przemysłowych:

  • Sito bębnowe – urządzenie służące do wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych i wtrąceń. Instalacja sita bębnowego pozwoli uchwycić do 60% stałych wtrąceń: piasek, duże zanieczyszczenia, tłuszcze, zawiesiny organiczne i nieorganiczne.
  • Odwadniacz ślimakowy – służy do odwadniania wód przemysłowych i gospodarczych zawierających różne szlamy, substancje ścierne, wtrącenia zawierające olej i naftę.

Aquapolimer Engineering

Firma Aquapolimer Engineering oferuje na korzystnych warunkach zakup oczyszczalni ścieków dla przemysłu spożywczego, celulozowego, metalurgicznego, gorzelniczego i innych. W przypadku pytań dotyczących doboru i dostawy sprzętu prosimy o kontakt z naszym kierownikiem.