Instalacyjne

Firma Aquapolimer Engineering wykonuje prace budowlano-montażowe i rozruchowe:

  • budowa oczyszczalni ścieków deszczowych i roztopowych oraz zbiorników czystej wody;
  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • budowa blokowo-modułowych oczyszczalni ścieków dla małych miejscowości;
  • budowa pompowni ścieków;
  • usługi maszyn do robót ziemnych.