Pojemności modułowe 123 m³, 3 szt., m. Czop, Obwód zakarpacki

W grudniu 2017 r.zainstalowano trzy modułowe zbiorniki do zaopatrzenia w wodę 123 m³ w mieście Czop w Obwodzie zakarpackim.

Pojemności modułowe  Pojemności modułowe

Pojemności modułowe  Pojemności modułowe