Lokalna oczyszczalnia ścieków MakBoxPro o wydajności 12 m³/dobę obwód Jaremcze Iwano-Frankowsk

Lokalna oczyszczalnia ścieków MakBoxPro dla domu rekolekcyjnego
Klient: Organizacja religijna „Prowincja Lwowska Zgromadzenia Najświętszego Wybawiciela (redemptorystów) Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego”
Obiekt: Lokalne oczyszczalnie ścieków
Produktywność / Objętość: 12 m³/dzień
Cel towarów: oczyszczanie ścieków
Rodzaj instalacji: pod ziemią

Zakończono prace nad produkcją i instalacją autonomicznej oczyszczalni MakBoxPro dla domu rekolekcyjnego Redemptorystów. W trybie pilnym – prace trwały 10 dni. Odwołanie klienta i prośba o krótkie terminy wynikają z faktu, że dotychczasowe urządzenia zabiegowe są niesprawne.

Więcej naszej pracy tutaj