Przebudowa przepompowni ścieków w m. Rawa Ruska

Przebudowa oczyszczalni ścieków
Klient: "Zarządzanie domem w Rawie Ruskiej nr 2" przy Radzie Miasta Rawa-Ruska
Obiekt: oczyszczalnie ścieków klienta
Produktywność / Objętość: 1300 m³/dobę
Cel towarów: miejskie oczyszczalnie ścieków
Rodzaj instalacji:

Wynik przebudowy z Aquapolimer Engineering

Wysokowydajne nowoczesne urządzenia pompujące pracują w trybie automatycznym i zapewniają płynną pracę przepompownia ścieków. Zgodnie z nowoczesnym sprzętem zmniejszyło zużycie energii przez przepompownia ścieków i oszczędności w ekwiwalencie pieniężnym.

Wykonanie prac nad tym projektem rozwiąże problem modernizacji sprzętu, budynku przepompownia ścieków, poprawi warunki pracy pracowników

Więcej naszej pracy tutaj