Zbiornik na ciekły nawóz mineralny (UAN) MakBoxTank o pojemności 3177 m³, m. Czerkasy

Zbiornik na UAN
Klient: SIGNUM Sp. z o. o.
Obiekt: zbiornik MakBoxTank
Produktywność / Objętość: 3177 m³
Cel towarów: przechowywanie ciekłych nawozów mineralnych (UAN)
Rodzaj instalacji: nadziemny

Ukończono nowy obiekt. Modułowa pojemność na UAN 3177 m³ w m. Czerkasy. Po raz kolejny firma Aquapolimer Engineering stała się odpowiedzialnym i niezawodnym partnerem.

Więcej naszej pracy tutaj