Wykonanie i montaż oczyszczalni MakBoxGrand o wydajności 100 m³/ dobę