Wykonanie i montaż przydomowych oczyszczalni MakBoxPro o wydajności 10 m³/dobę oraz jednostki doczyszczającej MakBoxWell m. Winnica

Oczyszczalnie ścieków dla przedsiębiorstwa

Firma Aquapolimer Engineering wyprodukowała i przeprowadziła szef-montaż biologicznej oczyszczalni ścieków MakBoxPro-10 oraz jednostki doczyszczającej MakBoxWell.

Po oczyszczeniu ścieków woda będzie przechowywana w betonowym zbiorniku do ponownego wykorzystania w celach gospodarczych.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków MakBoxPro o wydajności 10 m3/ dobę

W ciągu doby oczyszczalnie są w stanie przerobić 10 m3 ścieków. O ofercie stacji oczyszczania biologicznego i ich charakterystyce czytaj tutaj.

Jednostka doczyszczająca MakBoxWell

Przeznaczenie jednostki doczyszczającej

Główne zadanie jednostki doczyszczającej – głębokie oczyszczanie oczyszczonych ścieków do norm odprowadzania do wód powierzchniowych. Oczyszczanie ścieków jest ważne dla ekologii zapobiega niepełnemu zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i gleb.  To negatywnie wpływa na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin. Jednostka oczyszczania zapewnia powrót do naturalnego obiegu już oczyszczonej wody.

Zamówić oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie są montowane na betonowej podstawie.

Pracę trwały 2 dni robocze.

W celu zamówienia/konsultacji zadzwoń pod numer 067 245 88 89 lub zostaw zapytanie u nas na stronie