Wykonanie i montaż MakBoxFat-N o wydajności 2 l/s Obwód chersoński