Wykonanie i montaż separatora tłuszczu MakBoxFat o wydajności 1 l/ s, m. Mikołajów