Produkcja i instalacja łapacza tłuszczu MakBoxFatN o wydajności 10 l / s, obwód wołyński, TM „Zabiyaka”