Produkcja i montaż łapacza tłuszczu MakBoxFit o wydajności 0,4 l/s