Wykonanie i montaż lokalnych oczyszczalni ścieków MakBoxBio o wydajności 3 m³/dobę oraz łapacza tłuszczu MakBoxFat o wydajności 2 l/s. Obwód Zakarpacki

Autonomiczny system kanalizacji dla przedszkola

Zespół oczyszczalni ścieków dla przedszkola

Zakończono roboty dla przedszkola. Zespół Aquapolymer Engineering wykonał i zainstalował lokalną oczyszczalnię ścieków MakBoxBio o wydajności 3 m³/dobę z lampą dezynfekcyjną UV oraz separator tłuszczu MaxBoxFat o wydajności 2 l/s. Obwód Zakarpacki.

Zalety autonomicznej oczyszczalni ścieków MakBoxBio

  • Wydajność oczyszczania ścieków do 98%.
  • Całkowicie bezpieczny dla dzieci, dorosłych i zwierząt
  • Cicha praca, brak zapachu
  • Dostępność wniosku Państwowej Ekspertyzy Ochrony Środowiska dotyczący jakości oczyszczania ścieków, maksymalnych dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych i biologicznych w powietrzu obszarów zamieszkałych oraz poziomu hałasu.
  • Istnieje możliwość wykonania autonomicznej stacji kanalizacyjnej pod klucz w ciągu 3 dni
  • Okres zwrotu inwestycji w stację wynosi 1-1,5 roku w porównaniu do szamba.

Łapacz tłuszczu dla przedszkola

Niezbędny element oczyszczania ścieków, zanim trafią one na oczyszczalnię. Instalujemy go dla lepszego działania oczyszczalni. Ponieważ tłuste odpływy ze zlewów kuchennych spowalniają pracę oczyszczalni i zapychają rury kanalizacyjne.

Zamów oczyszczalnie ścieków

Aquapolymer Engineering „w harmonii ze środowiskiem”

W sprawie zamówienia/konsultacji zadzwoń do nas pod numer: 067 245 88 89 lub zostaw zapytanie na naszej stronie internetowej.