Wykonanie i montaż oczyszczalni MakBoxPro o wydajności 6 m³/ dobę