Wykonanie i montaż lokalnych oczyszczalni ścieków MakBoxPro o wydajności 25 m³ / dobę, m. Iwano-Frankiwsk

Wykonanie i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków MakBoxPro-25

Lokalne oczyszczalnie ścieków (LOŚ) MakBoxPro-25 (25 m3/ dobę) – prostokątne (w planie) oczyszczalnie ścieków. Po module uzdatniania wody można wykorzystać do nawadniania, zaopatrzenia w wodę obrotową, a także odprowadzać do zbiorników wody pitnej i rybołówstwa.

Zgodnie ze schematem technologicznym ścieki domowe przez sieć grawitacyjną trafiają do przepompowni ścieków, skąd pompowane są do uśredniacza za pomocą pompy, gdzie następuje wyrównanie przepływu i stężenia ścieków. Zapobieganie osadzaniu się zawieszonych substancji w uśredniaczu osiąga się poprzez dostarczanie powietrza pompowanego przez sprężarkę.

Pompowanie ścieków do dalszego oczyszczania z uśredniacza odbywa się za pomocą podnośników pneumatycznych.

Montaż instalacji odbywa się na podłożu betonowym.

Lokalne Oczyszczalnie Ścieków MakBoxPro – idealne rozwiązanie dla:

  • domków letniskowych;
  • kompleksów restauracyjno-hotelowych, ośrodków wypoczynkowych;
  • budynków administracyjno-przemysłowych;

Zamów lokalne oczyszczalnie ścieków u producenta

W celu zamówienia/konsultacji zadzwoń pod numer 067 245 88 89 lub zostaw zapytanie u nas na stronie