Wykonanie i montaż oczyszczalni MakBoxPro o wydajności 15 m³/ dobę