Wykonanie i montaż oczyszczalni MakBoxPro o wydajności 15 m³/ dobę

Instalacja stacji oczyszczania biologicznego MakBoxBio-15

Montaż stacji oczyszczania biologicznego MakBoxBio-15 przy wysokim poziomie wód gruntowych

Instalacja stacji oczyszczania biologicznego MakBoxBio-15

Instalacja stacji oczyszczania biologicznego MakBoxBio-15