Produkcja i montaż lokalnej oczyszczalni ścieków MakBoxBio o wydajności 3 m³/dobę oraz łapacza oleju MakBoxRain N-3 o wydajności 3 l/s. Wieś Malekhiv, obwód Lwowski

Autonomiczny system kanalizacji dla stacji paliw

Zespół Aquapolymer Engineering zakończył prace na nowym obiekcie. Oczyszczalnia ścieków MakBoxBio o wydajności 3 m³/dobę i łapacz oleju MakBoxRain N-3 o wydajności 3 l/s zostały wyprodukowane, zainstalowane i uruchomione dla towarowej stacji paliw we wsi Malekhiv, obwód Lwowski.

Oczyszczalnia została zainstalowana w żelbetowych kielichach (pierścienie i dno) ze względu na wysoki poziom wód gruntowych.

Oczyszczalnia biologiczna

Aquapolymer Engineering ma wiele zalet. Wśród nich:

  • Wysoka jakość oczyszczania ścieków – 98%.
  • Duża komora odbiorcza, która pozwala na przyjęcie zrzutu objętościowego.
  • Niezawodną pracę zapewnia system napowietrzania oparty na membranach EPDM oraz kompresor Secoh.
  • Poprawione parametry oczyszczania dzięki napowietrzonemu biofiltrowi z plastiku.
  • Istnieje oddzielna duża komora do gromadzenia osadu nadmiernego w celu zmniejszenia częstotliwości konserwacji.

Łapacz oleju dla stacji paliw

Oprócz oczyszczalni ścieków dla stacji obsługi samochodów ciężarowych ważne jest również oczyszczanie wód opadowych. Duża ilość paliw i smarów w wodach opadowych ma negatywny wpływ na środowisko. Zanieczyszcza ona zbiorniki wód powierzchniowych.

Zamów łapacz oleju

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 067 245 88 89 lub zostaw zgłoszenie na naszej stronie internetowej. Udzielimy fachowej porady i wybierzemy urządzenia oczyszczające o wymaganej wydajności.