Produkcja i główna instalacja łapacza oleju MakBoxRainK 70 o wydajności 15 l/s, m. Odessa