Wykonanie i montaż separatora produktów naftowych MakBoxRain K-10 i pułapki na piasek MakBoxRain S-10 o pojemności 10 l/s każdy do budowy drogi/mostu Obwód lwowski.