Produkcja i montaż oczyszczalni biologicznej MakBoxBio o wydajności 20 m³/dobę. Оbwód wołyński

Urządzenie do czyszczenia biologicznego

Wykonanie, instalacja i uruchomienie stacji oczyszczania biologicznego MakBoxBio-20.