Oczyszczalnia MakBoxPro o wydajności 15 m³, wieś Szeparówce

Budowa oczyszczalni ścieków dla liceum i przedszkola we wsi Szeparówce o wydajności 15m³

W ciągu jednego dnia oczyszczalnie są w stanie przetworzyć 15 kostek ścieków, to wystarczy do normalnego funkcjonowania szkoły i przedszkolaka w wiosce.

Oczyszczalnie MakBoxPro z Aquapolimer Engineering pomagają zadbać o ochronę środowiska, ponieważ po przetworzeniu do rzeki wypływa czysta woda.