Instalacja zbiornika magazynowego wody o pojemności 15 m³ i pompy wspomagającej Grundfos. Centrum biznesowe „Dominant Plaza”. m. Lwów

W grudniu 2017 roku przeprowadziliśmy prace nad instalacją zbiornika magazynowego wody o pojemności 15 m3 (d=2900; h=2300) i pompy podwyższającej Grundfos CRE 10-3 A-A-A-E-HQQE 3*38 w celu zapewnienia nieprzerwanego zaopatrzenia w wodę klientów Centrum Biznesowe „Dominant Plaza”, m. Lwów.

Instalacja zbiornika na wodę

Instalacja zbiornika na wodę

Instalacja zbiornika na wodę