Wykonanie i montaż lokalnej oczyszczalni ścieków MakBoxPro, osiedle typu miejskiego Rudne

Wykonanie i montaż oczyszczalni ścieków MakBoxPro na terenie małego seminarium Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego Kurii Archidiecezji Lwowskiej Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego, Obwód lwowski, miasto Lwów, osiedle typu miejskiego Rudne.

Produkcja i montaż lokalnej oczyszczalni ścieków MakBoxPro, wieś Rudne

Produkcja i montaż lokalnej oczyszczalni ścieków MakBoxPro, wieś Rudne

Produkcja i montaż lokalnej oczyszczalni ścieków MakBoxPro, wieś Rudne

Produkcja i montaż lokalnej oczyszczalni ścieków MakBoxPro, wieś Rudne

Produkcja i montaż lokalnej oczyszczalni ścieków MakBoxPro, wieś Rudne