Wykonanie i montaż lokalnej oczyszczalni ścieków MakBoxPro, osiedle typu miejskiego Rudne