Wykonanie i montaż oczyszczalni MakBoxPro o wydajności 6 m³/ dobę, m. Stryj

Wykonanie i uruchomienie oczyszczalni ścieków MakBoxPro-6

Wykonanie i montaż oczyszczalni MakBoxPro o wydajności 6 m³/ dobę, m. Stryj

Wykonanie i montaż oczyszczalni MakBoxPro o wydajności 6 m³/ dobę, m. Stryj