Pożary w przedsiębiorstwach przemysłowych. Zbiorniki przeciwpożarowe

Pożary w przedsiębiorstwach przemysłowych. Zbiorniki przeciwpożarowe

„We Lwowie zlikwidowano pożar na terenie jednego z przemysłowych magazynów paliw.

26 marca około godziny 16:30 we Lwowie wybuchł pożar w wyniku ostrzału na terenie jednego z zakładów przemysłowych magazynowania paliwa.

27 marca o 05:02 pożar został opanowany. O 06:49 – zlikwidowano. 28 marca o godzinie 21:05 w jednej z osad obwodu rówieńskiego obwodu w wyniku ataku rakietowego wybuchł pożar w magazynie paliwa.

Nie ma wycieków produktów naftowych poza granice nasypu. Na miejscu pracują ratownicy Państwowego Pogotowia Ratunkowego. Gaszenie trwa.

Nia ma ofiar”.

Informuje Państwowa Służba Ratunkowa Ukrainy.

Link do oficjalnego kanału Telegram:

https://t.me/dsns_telegram/5294?single 

Odzwierciedla to konieczność i znaczenie posiadania zbiorników przeciwpożarowych na terenie przedsiębiorstw. Zwłaszcza w warunkach stanu wojennego.

Skuteczne gaszenie pożaru wymaga określonej ilości i ciśnienia wody. Przejazd przez teren przedsiębiorstwa w celu uzyskania specjalnego sprzętu jest często niemożliwy lub ograniczony. Dlatego dla skutecznego gaszenia pożaru niezbędna jest obecność zbiornika.