Kanalizacja w domach prywatnych. Jakie są opcje?

makbox2

Wyposażenie systemu kanalizacyjnego – jest to jedne z pierwszych zagadnień, które dotyczy właściciela obszaru ziemi i budynku prywatnego. Szczególnie jest to aktualne dla objektów, które nie są podłączone do centralnego wodociągu i odprowadzenia ścieków. Przecież bez kanalizacji nie można normalnie korzystać się z usług komfortowych obecnej cywilizacji.

Wszystkie typy systemów kanalizacyjnych można stosunkowo podzielić na dwie kategorie:

 • Akumulacyjne. Wody ścieczne gromadzą się w jednym zbiorniku: hermetyczny zbiornik lub latryna.
 • Oczyszczalne. Różne typy zbiorników septycznych przeznaczonych dla filtracji, oczyszczenia kompleksowego i odpompowywania wód ściecznych.

Typy systemów kanalizacyjnych

W zależności od zasady funkcjonowania i sposobu uzdatniania systemy kanalizacyjne można podzielić na kilka typów:

 • Latryny. Najdawniejszy typ kanalizacji, który nie miał alternatywy do chwili obecnej. Jest to studnia bez dna, ścianki którego wzmocnione były bardziej odpornym materiałem: betonem, cegłą, pierścieniami. Po przedostaniu się do gleby na dnie woda oczyszczana jest w sposób przyrodniczy. Odpady organiczne gromadzą się w formie osadu i po pełnym czasie należy ich odpompowywać i oczyszczać. Obecnie jest to przestarzała i nieodpowiednia dla budynku mieszkalnego opcja, szczególnie w przypadku stałych mieszkańców.
 • Zbiorniki do gromadzenia. Odpady przedostają się do hermetycznego plastikowego lub metalowego zbiornika, który oczyszcza w miarę napełnienia. Nadaje się do obszarów gleb o wysokim poziomie wód glebowych, co umożliwia ochronę gleb przed zanieczyszczeniem.
 • Jednokomorowy zbiornik septyczny. Jest to najprostszy system przypominający latrynę. Dno studni jest zasypywane przy pomocy tłucznia i gruboziarnistego piasku, przez które woda ta w sposób lepszy jest oczyszczana. Oprócz oczyszczenia jama należy okresowo wymieniać tłuczeń i piasek, które znajdują się na dnie.
 • Dwukomorowy zbiornik septyczny. Funkcjonuje na zasadzie przelewania studni-zbiorników. W jednym znajduje się hermetyczne dno, na które w czasie przechowywania osiadają twarde odpady, w innym – specjalna przysypka, która filtruje wodę.
 • Zbiornik septyczny z filtrem. Jest to jeden pojemnik podzielony na kilka segmentów o różnych metodach oczyszczania. Najpierw odpady te osiadają w zbiorniku, a następnie w innej komorze woda ta oczyszczana jest przy pomocy biologicznej metody, to znaczy – bakteriów anaerobowych. Następnie podawana jest ona do strefy filtracji w celu ostatecznego oczyszczenia glebowego.
 • Stacja biologicznego oczyszczania z biofiltrem. Jest to pełnowartościowa stacja głębokiego oczyszczenia, którą można zainstalować w prywatnym budynku nawet w warunkach wysokiego poziomu wód glebowych. Zbiornik ten jest podzielony na sekcje z pierwotnym przechowywaniem i biologicznym oczyszczaniem przy pomocy ciągłego podawania powietrza. Oczyszczone wody ścieczne przekazywane są do oddzielnego zbiornika, studni lub rwu drenażowego. W oddzielnych przypadkach wodę tę na takich stacjach można wykorzystywać ponownie w czasie podlewania.
 • Stacja biologicznego oczyszczania z modułem dodatkowego oczyszczania. System z obowiązkowym podawaniem powietrza różni się od zwyczajnego zbiornika septycznego z biofiltrem przy pomocy przyśpieszonego cyklu o obowiązkowej stymulacji.

Jak wybrać system kanalizacji

W przypadku dokonania wyboru odpowiedniego dla prywatnego budynku wariantu należy uwzględniać następujące czynniki:

 • W budynku mieszkają ciągle lub tymczasowo w zależności od sezonu;
 • Liczba ludzi mieszkających w budynku;
 • Jaka średnia strata wody na człowieka;
 • Ile jest źródeł konsumpcyjnych/eksploatacyjnych i w jaki sposób są one umiejscowione (łazienki, kabiny prysznicowe, sedesy, umywalki, pralki i maszyny do mycia naczyń i t.d.);
 • Rozmiar i obszar miejsca przeznaczonego dla oczyszczalni;
 • Typ i struktura gleby, głębokość zawartych wód w warstwie gleby;
 • Klimatyczne i inne indywidualne cechy regionu.

Spółka «Akwapolymer Engineering» oferuje pełny zestaw prac w zakresie projektowania, uzgodnienia, produkowania, stworzenia zestawu i montażu instalacji oczyszczenia biologicznego, kanalizacyjnych stacji pompowych i innych instalacji inżynieryjnych.