Zasada funkcjonowania separatora produktów naftowych

łapacz olejuMakBoxRain-K

Separator naftowy lub jeszcze jest znany jako „separator produktów naftowych” – jest to technologiczne wyposażenie wykorzystywane w zakresie separacji, zbierania, usunięcia z deszczowych wód ściecznych substancji podlegających filtracji i produktów naftowych. Brak separatorów naftowych na stacjach paliwowych, obsługi technicznej, przedsiębiorstwach przeróbki naftowej, parkingach, garażach, magazynach przechowywania materiałów paliwowo-smarowych powoduje zanieczyszczenie środowiska otaczającego, powierzchniowych i podziemnych wód przy pomocy benzyny, smaru i innych produktów naftowych.

Uwaga! Oczyszczenie wód ściecznych jest bardziej skuteczne w przypadku, gdy separator naftowy wyposażony jest w separator piasku, które usuwają cząstki mechaniczne z wody deszczowej i zabezpieczają maksymalnie skuteczne funkcjonowanie separatorów produktów naftowych.

W zależności od konstrukcji i sposobu montażu separatory naftowe pod względem umiejscowienia są poziomowe i pionowe. Instalacja o standardowej konstrukcji podzielona jest na sekcje, które posiadają rury przez które przedostaje się woda deszczowa zawierająca nadmiar substancji podlegających filtracji i produkcji naftowej. Po osiadaniu piasku i filtracji produktów naftowych oczyszczona woda przedostaje się na zewnątrz przez rury.

Na Ukrainie rozprzestrzenione są separatory produkcji naftowej marki handlowej MakBox. Różnią się one w zakresie konstrukcji, wydajności, sposobu instalacji i ceny. W celu oznaczenia separatorów naftowych MakBoxRain wykorztystywane są następujące kody:

łapacz oleju

  • «N» – separatory z polipropylenu o wydajności 15 k/m, które montowane są na ż/b pierścienie lub bezpośrednio w jamę o odpowiednich wymiarach.
  • «L» – separatory naftowe o wzmocnionej konstrukcji wykonane są z mocnego polypropylenu. Instalowane one są w glebie bez konieczności betonowania. Posiadają one standardową dla danego typu oczyszczalni wydajność wynoszącą do 15 k/m.
  • «С» – masywne żelazobetonowe separatory produktów naftowych o wydajności wynoszącej do 15 litrów na sekundę, które instalowane są w glebie w czasie prac drogowo-budowlanych. Aby podnieść urządzenie na ustaloną wysokość należy wykorzystać ż/b płyty i pierścienie.
  • «К» – wysoka wydajność (1-400 l/sek) instalacje z polietylenu wielościanowej konstrukcji
    Instalowane są w glebie bez konieczności betonowania.

łapacz oleju

Zalety separatorów produktów naftowych MakBoxRain:

  1. Skuteczność. System filtracji separuje większość typów substancji naftowych bez wykorzystania pomp i reagentów.
  2. Dostępność. Pożytek od montażu separatora naftowego dla ekologii nie dorównuje wydatkom na jego zakup i instalację.
  3. Wygodność. Wszystkie nagromadzone produkty naftowe znajdują się w oddzielnych sekcjach, skąd łatwo przedostają się one do specjalnych zbiorników przeznaczonych do akumulacji.
  4. Proste utrzymanie i obsługa. Separatory naftowe MakBoxRain wymagają minimum uwagi i czasu na obsługę.

Akwapolimer Engineering

Inżynierowie spółki „Akwapolymer Engineering” pomogą dokonać zakupu separatora naftowego odpowiedniej konstrukcji i wydajności z opcją instalacji na waszym objekcie. Dostawiamy wyposażenie po całej Ukrainie.