Autonomiczna kanalizacja

autonomiczna kanalizacja

Po przedostaniu się do wody, studni, gleb nieuzdatnione wody ścieczne wyrządzają szkodę środowisku otaczającemu. Specjalnie opracowane sposoby uzdatniania wód ściecznych umożliwiają uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji. Dla objektów, które niepodłączone są do centralizowanego systemu kanalizacji (dacze, bazy wypoczynku, hotele, restauracje i t.d..) przewidziane są wiele sposobów uzdatniania wód ściecznych. Prawidłowo sprojektowane i pobudowane lokalne oczyszczalnie zabezpieczają komfortowe przebywanie i pozbawiają opłat karnych za zanieczyszczenie środowiska otaczającego.

Brak kanalizacji

Obecność wodociągu, toalety, prysznice, sauny, basenu dzisiaj to nikogo nie zdziwi – wszystko to jest w wielu niemiejskich budynkach. Ale w celu ich prawidłowego funkcjonowania także należy wyznaczyć sposób odprowadzenia i uzdatniania wód ściecznych.

Zazwyczaj latryna uważana była za szybkie i tanie rozwiązanie. Jednak coraz częściej właściciele domów z podwórkiem prywatnym znajdują w niej wiele wad i uznają w tym niebezpieczeństwo. Są do tego odpowiednie podstawy.

W celu wyposażenia latryny wykorzystywany jest tłuczeń i piasek, którym zasypywane jest dno. Wzmocnienie ścian odbywa się przy pomocy cegły, pokrywką jest płyta betonowa. Specjalna rura przeznaczona jest dla przekazywania odpadów. Płynna frakcja wód ściecznych przenika przez tłuczeń – filtrowana jest i następnie przedostaje się do gleb. Ciężkie elementy pozostają w jamie, stopniowo gromadząc się do tego poziomu, gdy należy przy pomocy maszyny asenizacyjnej usunąć je.

Uzdatnianie wód ściecznych w ten sposób posiada pewne wady:

  • jama ta może być zatopiona wodami glebowymi w okresie wiosennych powodzi, częstych deszczy;
  • w celu normalnego przenikania wody piasek i tłuczeń należy często wymieniać;
  • otaczające środowisko może być zanieczyszczone przy pomocy ścieków kanalizacyjnych;
  • rozprzestrzenianie po obszarze smrodu, który nie sprzyja komfortowi i szkodzi zdrowiu.

Proces ten polegający na oczyszczeniu latryny posiada nieprzyjemny zapach, a normalizacja terenu zakażonego potrzebuje wielu wydatków. Całkiem inaczej jest w zakresie wykorzystania współczesnej kanalizacji autonomicznej dla prywatnego budynku. Umożliwia ona na zawsze zapomnieć o zapachach, wody ścieczne wykorzystywać można ponownie i przy tym nie wyrządzać szkody środowisku otaczającemu.

Stacje biologicznego uzdatniania

Termin «stacji biologicznego uzdatniania» posiada takie same znaczenie, jak i szereg innych. Różni producenci w karcie technicznej określają je jako:

  • autonomiczny system kanalizacji;
  • decentralizowany system kanalizacji;
  • lokalna oczyszczalnia;
  • instalacja przeznaczona do uzdatniania wód;
  • stacja uzdatniania wód ściecznych.

Wszystkie nazwy świadczą o tym, że kanalizacja samodzielnie, niezależnie od systemu kanalizacyjnego przetwarza wody ścieczne. Jest to hermetyczna konstrukcja, która składa się z jednej lub kilku sekcji. Nieraz posiada sekcje-komory.

Zalety biologicznej oczyszczalni MakBoxBio

Oczyszczalnie firmy MakBoxBio – jest to skuteczny sposób rozwiązania zadania uzdatniania wód ściecznych. Obecność dużej sekcji przeznaczonej do odbioru umożliwia zlewanie wody, na przykład z pralki, przy czym tłuszcz i piasek odrazu są filtrowane. W zestawie instalacji można dodatkowo dodać kosz do przechowywania śmieci.

Aby zmontować stację należy zazwyczaj wykorzystać studnię żelazobetonową. Ale w przypadku zakupu autonomicznej kanalizacji przeznaczonej dla przechowywania, na przykład w zielonej strefie, montaż ten należy wykonywać bezpośrednio w glebie.

Zamówić kanalizację autonomiczną można teraz. Wszystkie kontakty podane są na stronie.