Studnie inżynierskie

Studnie inżynierskie

Ważnym elementem systemu kanalizacyjnego są podziemne studnie inżynierskie. Objekty zewnętrznych komunikacji stosowane są w zakresie drenażu, rewizji i oczyszczenia wód ściecznych systemu kanalizacyjnego. Studnie kanalizacyjne instalowane są w przypadku zmiany wskaźnika poziomu instalowanych rur, a także w celu zmiany kierunku sieci inżynierskich i średnicy rury.

W celu sprawowania kontroli nad funkcjonowaniem systemu kanalizacyjnego stosowane są takzwane włazy przeglądowe – zainstalowane nad rurą kanalizacyjną szybu z otwartym modułem. Kiedy potrzebna jest instalacja studni przeznaczonych dla kontroli?

 1. W miejscach przejścia rury z jednej średnicy na inną. W miejscach nachylenia rury.
 2. W przypadku zmiany kierunku magistrali wód ściecznych.
 3. W miejscach połączenia dodatkowych odgałęzień rurowych.
 4. Na obszarach prostoliniowych rury dla mozliwości obserwacji i rewizji.

Typy studni inżynierskich 

Studnie inżynierskie pod względem przeznaczenia są rozróżniane:

 • pod względem konstrukcji (montażowe i spawane);
 • pod względem typu (kanalizacyjne, drenażowe, przeglądowe, dla zbierania ścieków);
 • pod względem przeznaczenia (liniowe, węzłowe, rewizyjne, powrotne);
 • pod względem głębokości umiejscowienia (przeznaczone do mycia i zmiany poziomu);
 • pod względem materiału (betonowe, metalowe, plastikowe).

Każdy typ studni jest przeznaczony dla wykonania specjalnych zadań, lecz niektóre instalacje mogą wykonywać od razu kilka funkcji. W celu wyznaczenia wizualnego typu i przeznaczenia studni właz oznaczany jest przy pomocy specjalnych znaków.

Wszystkie przeglądowe studnie posiadają jednakową konstrukcję w przypadku przestrzegania standardowych parametrów. Różnica polegać może na głębokości umiejscowienia i wykonaniu komunikacji inżynierskich przy pomocy montażu lub spawania (dla wyrobów plastikowych).

Obecnie ciężkie i bardziej drogie konstrukcje betonowe zastąpiane są przy pomocy praktycznych i niedrogich studni plastikowych (polichlorek winylu, polipropylen, polietylen).

Zalety plastikowych studni:

 • odporność na oddziaływanie środowiska agresywnego (kwasy, alkalia);
 • odporność na wpływy mechaniczne;
 • ekologicznie bezpieczny materiał;
 • w czasie montażu nie potrzebuje wykorzystania techniki specjalnej;
 • nie jest konieczna dodatkowa hydroizolacja;
 • długi okres eksploatacji – ponad 50 lat;
 • lekkie i wygodne transportowanie ze względu na małą wagę konstrukcji.

Studnie przeglądowe nie są wykorzystywane w zakresie przechowywania materiałów smarowo-paliwowych i w sieciach inżynierskich pod ciśnieniem. Każdy element studni inżynierskiej jest ważny w celu skutecznego funkcjonowania systemu kanalizacji, więc zalecamy nie oszczędzać i kupować wyposażenie w maksymalnym zestawie.

Studnie i Akwapolimer Engineering

Spółka „Akwapolymer Engineering” oferuje gotowe standardowe plastikowe studnie inżynierskie i na indywidualne zamówienie. Nasi fachowcy posiadają wielkie doświadczenie w zakresie montażu przeglądowych studni kanalizacyjnych na potrzeby bytowe i przemysłowe. Prosimy więc o kontakt pod num. 067 245 88 89, wybierzemy dla Państwa najlepsze rozwiązanie.